2 ton subsidie voor straatverlichting buitengebied

Foto: Gemeente Etten-Leur

Etten-Leur heeft een Europese subsidie van ruim tweehonderdduizend euro binnengehaald om de openbare verlichting in het buitengebied duurzamer te maken. Het bedrag maakt een driejarig Europees onderzoek mogelijk naar openbare verlichting en CO2-reductie.

Buitenverlichting is een energieslurper. Er moet elektriciteit worden opgewekt om de openbare verlichting te laten branden en dat leidt tot uitstoot van grote hoeveelheden CO2, zo laat de gemeente Etten-Leur weten. Door de inzet van LED-verlichting, door lichtmasten te voorzien van sensoren en dimmers en door vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen gaat Etten-Leur proberen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met organisaties en gemeenten in België, Frankrijk en Engeland.

De gemeente wil de inwoners van Etten-Leur graag betrekken bij dit Europese onderzoek. Het is belangrijk om te weten hoe zij de nieuwe verlichting beleven en waar zij eventueel bijsturing nodig vinden. In totaal staan er in Etten-Leur ongeveer 13.000 lichtmasten en 700 daarvan staan in de buitengebieden. In principe worden wegen die momenteel niet verlicht zijn, ook in de toekomst niet verlicht. Wel zijn er plekken waar de bestaande verlichting wordt verplaatst. Het project start in het voorjaar van 2018 en is in mei 2021 voltooid. Naar verwachting is dan de totale verlichting in het buitengebied vervangen door duurzame armaturen, ook die lichtmasten die niet onderdeel zijn van het onderzoek.

Reacties

article
19562
Voorbeeld pagina
Etten-Leur heeft een Europese subsidie van ruim tweehonderdduizend euro binnengehaald om de openbare verlichting in het
https://etten-leur.nieuws.nl/gemeente/19562/2-ton-subsidie-voor-straatverlichting-buitengebied/
2018-01-08T16:49:08+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/110/2017/01/19181801/led-verlichting-etten-leur.jpg
Gemeente