Ambitievolle nieuwjaarsspeech De Vries

Foto: Gemeente Etten-Leur

De nieuwe burgemeester Miranda de Vries gaf maandagavond haar eerste nieuwjaarsspeech in Etten-Leur. Ze ging hierbij in op de ambities van ‘het dorp met stadse allure’, haar eigen persoon en het komende carnaval en verhuizing.

Nieuwjaarsspeech

“Mooi dat u met zovelen hier aanwezig bent. Namens het gemeentebestuur van Etten-Leur en onze ambtenaren wens ik u en uw naasten het allerbeste toe voor 2018. Een nieuw jaar, met voor u een nieuwe burgemeester en voor mij een nieuwe gemeente. Etten-Leur, dorps met stadse allure, actief, dynamisch, economisch sterk en open voor innovatie. Dat wist u allang, maar ik moest het nog ontdekken.

In december nam mijn voorganger Heleen van Rijnbach afscheid en zij is door u prachtig uitgezwaaid en bedankt, zeer verdiend en hartverwarmend. Ook ik wil haar hartelijk bedanken, want naast een warme overdracht tref ik een gemeente aan die er goed voor staat.

De afgelopen week is op z’n zachtst gezegd wat stormachtig en explosief begonnen. Op 3 januari waren bewoners van vier huizen aan de Torenvalk opeens in de letterlijke zin dakloos, maar ook het verzorgingshuis het Anbarg, onze GGZ instelling Brebrug, de school Den Overkant aan de Edward Poppenlaan (ja, ik weet inmiddels wie dat is) en het Kerstcircus hadden allen forse (storm)schade.

Het beeld dat door onze veiligheidsambtenaren, politie en brandweer van tevoren over Oud en Nieuw in Etten-Leur aan mij werd geschetst, “Slaap gerust in Geldermalsen, het is hier gewoonlijk redelijk rustig,” bleek dit jaar anders te zijn. Laten we daar geen gewoonte van maken en het gewone beeld vanaf volgend jaar weer invoeren. Wel met mijn belofte erbij dat Piet en ik met onze kinderen Thomas en Stefan hier dan natuurlijk wel wonen en dus slapen.

Vanzelfsprekend doet de politie onderzoek naar het vuurwerkincident. Ik neem gelijk even de ruimte om ambtenaren en de hulpdiensten – ambulance, politie en brandweer – te bedanken voor hun inzet.

Tijdens mijn installatiespeech op 19 december heb ik drie ambities wat nader uitgewerkt. Ik wil over 5 minuten graag met u het glas heffen, dus vat ik ze nu kort samen. Ik ga in op ontwikkelingen die ons te wachten staan in 2018 en ik probeer u ‘en passant’ een beetje een beeld te geven van wie ik ben.

De drie ambities zijn: “Etten-Leur doet het gewoon samen, eerlijk en innovatief”. Met ‘Etten-Leur doet het innovatief’ doel ik op de continue verandering van onze samenleving. In onze samenleving is informatie en informatietechnologie belangrijk. Vraagt u zich bijvoorbeeld maar eens af welk deel van uw leven u nog zonder app doet. Denk maar aan de technologie in uw auto die nu een omleiding voorstelt, maar over een paar jaar gewoon voor u omrijdt. Of aan een robot in de zorg. Door slimme technologie goed te benutten kunnen we als gemeente er straks bijvoorbeeld voor zorgen dat echt ieder kind in Etten-Leur mee op schoolreis kan. Hier zal wethouder Schouw van het Sociaal domein content mee zijn, omdat ook in Etten-Leur niet altijd alle middelen voor armoedebestrijding bij iedereen die er recht op heeft, terecht komen. Natuurlijk moeten we heel
goed rekening houden met zorgvuldigheid en privacy. Maar deze technologie kan helpen en zorgen dat echt iedereen meetelt in Etten-Leur.

De aanpak van ondermijning – de tweede ambitie “Etten-Leur doet het gewoon eerlijk”– is van wezenlijk belang voor integer bestuur en voortbestaan van onze rechtsstaat. Ik sta dan ook voor een stevige aanpak. U houdt een toelichting op deze ambitie van mij tegoed. Dat past niet in deze 5 minuten.

De eerste ambitie die ik formuleerde was “Etten-Leur doet het gewoon samen”. Waar u trots op mag zijn, is uw gemeenschap. Ik zie een enorme rijkdom aan verenigingen, actieve Etten-Leurenaren en een groot aantal evenementen. Voorbeelden zijn Lekker Etten-Leur, het Mami spektakel, de Leurse Havenfeesten, de Jaarmarkt, de Wielerronde en de Van Gogh wandeltocht.

De afgelopen maanden hebben bijna 900 Etten-Leurenaren meegedaan met de Koerskaart. Misschien dat niet iedereen het kent, maar het komt erop neer dat bijna 900 inwoners met elkaar een goed gesprek hebben gehad over de toekomst van Etten-Leur. Kijk, dat vind ik mooi!

En dan carnaval. U denkt vast: wat doet een nieuwe burgemeester van boven de rivieren met carnaval? Afspraken met de carnavalsvereniging de Stijloren en met de Leurse Leut staan later deze week in mijn agenda. In veel situaties en ook in deze hanteer ik het motto van mijn jeugdidool: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. Ik heb er veel zin in om carnaval als burgemeester mee te maken en Etten-Leur op die manier te leren kennen!

Het komende jaar staat ons een aantal belangrijke gebeurtenissen en beslissingen te wachten. Zo zal de toekomst van het Juvenaatsterrein helder worden. Wethouder Dujardin maakt zich hard voor dit onderwerp samen met bestuur en de organisatie. Zo zal bijvoorbeeld ook het mooie nieuwe zwembad openen het komende jaar en wordt door wethouder Van Hal gewerkt aan de start van de bouw van de nieuwe Nieuwe Nobelaer.

U kiest op 21 maart een nieuwe gemeenteraad. Ik heb u als inwoners leren kennen als toegankelijk, tolerant, betrokken en ambitieus. En zo heb ik ook uw huidige bestuur leren kennen. Etten-Leur kenmerkt zich door een stabiel bestuur. Zoals de Commissaris van de Koning Van der Donk dit tijdens mijn installatie verwoordde: “De opdracht aan de politiek is om naast een arena ook een assemblee te zijn”. Aan de ene kant laat je als partij zien waar je voor staat; aan de andere kant ben je een bestuur dat besluiten neemt in het algemeen belang en dat midden in de Etten-Leurse gemeenschap staat. En hoewel de huidige resultaten natuurlijk geen garanties bieden voor de toekomst, heb ik er alle vertrouwen in dat ook uw toekomstige bestuur toegankelijk, tolerant, betrokken en ambitieus zal zijn!

Ik waardeer de onvermoeibare inzet en betrokkenheid van onze raadsleden, vaak naast een gewone baan. Ik roep alle meerderjarige Etten-Leurenaren op dit voorjaar hun stem uit te brengen. Wij waarderen uw stem zeer! Ik wens alle politieke partijen veel succes bij de aanstaande campagne. Allemaal uiteraard evenveel.

Tenslotte, als burgemeester ben ik er voor iedereen. In Etten-Leur tellen alle 43.559 inwoners mee. Hoe groot de verschillen soms ook zijn. We zijn allemaal mensen met een eigen achtergrond, een eigen verhaal. Met eigen angsten, onzekerheden en idealen. Vraag het uzelf maar eens af. Geldt dit ook voor u? Ik wens ons allemaal toe dat we open blijven staan voor andere ideeën, elkaars verschillen respecteren en met elkaar in gesprek blijven. Ik wil u ook graag leren kennen. We zullen vanavond de hand schudden, maar voor een wat langer gesprek heb ik een voorstel, waar u wellicht al eerder over heeft gehoord. Vorm een groep van minimaal 5 mensen die graag met mij wil kennismaken en meld u aan bij de gemeente. Het loopt al behoorlijk storm. De meest creatieve inwoners, tot nu toe, zijn de hardlopers uit onze gemeente die me hebben uitgenodigd voor een rondje hollen (en dan moet ik tijdens het rennen zeker nog kunnen praten ook). Het kan even duren om alles goed in te plannen, maar we gaan het regelen: Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Tot slot, verenigingen, instellingen, ondernemers, onderwijs, inwoners en gemeente: samen maken we Etten-Leur!

Laten we samen het glas heffen. Voor 2018 wens ik u: “zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” en doe dit zoals Ramses in mijn eerste levensjaar al mee gaf, doe dat samen.”

 

Reacties

article
19573
De nieuwe burgemeester Miranda de Vries gaf maandagavond haar eerste nieuwjaarsspeech in Etten-Leur. Ze ging hierbij
https://etten-leur.nieuws.nl/gemeente/19573/ambitievolle-nieuwjaarsspeech-de-vries/
2018-01-08T21:02:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/110/2018/01/08171049/miranda-de-vries.jpg
Gemeente