Opsporing uitkeringsfraude levert 3,6 miljoen op

Foto: Pexels

In 2017 heeft het Werkplein Hart van West-Brabant € 3,6 miljoen bespaard met de opsporing en preventie van fraude. Dit is het resultaat van intensief contact met kandidaten, signalen vanuit de samenleving en onderzoek op risicocriteria. Vorig jaar zijn bijna 1.000 signalen onderzocht, wat in 361 gevallen heeft geleid tot het stopzetten, afwijzen of aanpassen van een regeling.

Uitkeringsfraude loont niet
Misbruik wordt opgespoord en bestraft door het Werkplein. Hiermee wil het Werkplein het draagvlak voor inkomensregelingen in de samenleving behouden. Mensen die fraude plegen lopen risico op een boete en moeten het geld terugbetalen. Het Werkplein handhaaft streng bij misbruik om te zorgen dat het stelsel betrouwbaar en betaalbaar blijft. Zo komt het geld terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Fraude ontstaat vaak doordat mensen inkomsten niet melden, langdurig buiten de regio verblijven of medebewoners ouder dan 21 niet doorgeven.

Opsporing en preventie
Het Werkplein spoort fraude op dankzij informatie-uitwisseling met andere overheden, anonieme tips en extra aandacht voor beroepsgroepen waarbij het redelijk eenvoudig is om zwart bij te verdienen, zoals de horeca en de bouw. Ook wordt er geïnvesteerd in preventie doordat klantmanagers doorvragen bij de aanvraag en er uitgebreide voorlichting over rechten en plichten wordt gegeven.

Bij signalen over fraude stelt het Werkplein onderzoek in en wisselt zij gegevens uit met andere instanties. In 2016 heeft het Werkplein extra medewerkers aangenomen voor het intensiveren van fraudeonderzoek. In totaal is er sindsdien in 2016 en 2017 € 6,1 miljoen bespaard. Het Werkplein gaat in 2018 door met de fraudeaanpak.

“De afgelopen jaren is er fors extra geïnvesteerd om mensen naar werk te begeleiden, maar ook om oneigenlijk gebruik en fraude aan te pakken. Dit werpt z’n vruchten af, wat we terugzien in de daling van het aantal uitkeringen.”

– Thomas Zwiers, bestuurder Werkplein Hart van West-Brabant

Anoniem fraude melden
Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden via 076 750 3500 of via www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Het Werkplein vraagt daarbij om zoveel mogelijk concrete feiten zoals (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, inkomsten, samenwonen partner of naam partner. Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Werkplein start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Over het Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein Hart van West-Brabant helpt werkzoekenden en werkgevers om dichter bij elkaar te komen. Dit gebeurt vanuit het geloof en het streven dat iedereen een blijvende bijdrage kan leveren. Het Werkplein is er voor de 225.000 inwoners van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert en voor de 18.000 actieve bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 personen. Het Werkplein biedt informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om ‘naar vermogen’ te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.

Reacties

article
21323
In 2017 heeft het Werkplein Hart van West-Brabant € 3,6 miljoen bespaard met de opsporing
https://etten-leur.nieuws.nl/nieuws/21323/opsporing-uitkeringsfraude-levert-36-miljoen-op/
2018-03-13T11:59:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/110/2018/03/13115503/eurofraude_a25.jpg
Uitkeringsfraude, Werkgevers, Werkplein Hart van West-Brabant, Werkzoekenden
Nieuws