Maatregelen om verkeersveiligheid rond het Van Bergenplein te verbeteren

Foto: gemeente Etten-Leur

Met ingang van vrijdag 1 februari wordt de opstelling van de warenmarkt op het Van Bergenplein en de verkeersafwikkeling op en rond het plein aangepast. Deze maatregelen gelden voor een proefperiode van drie maanden. Aanleiding hiervoor is de evaluatieavond met gebruikers, winkeliers en omwonenden over het vernieuwde Van Bergenplein. Deze werd afgelopen najaar gehouden.

 

Aangepast marktopstelling

Met de gewijzigde opstelling zijn er tien parkeerplaatsen op het plein meer beschikbaar tijdens de weekmarkturen. Ook is de verkeersafwikkeling verbeterd, doordat je er nu kan rondrijden en er geen doodlopende gedeelten meer zijn op het plein.

 

Op- en afrijden op het plein

Met ingang van 1 februari is er (op alle dagen, dus niet alleen tijdens de weekmarkt) één ingang en één uitgang. Je kunt straks het plein oprijden vanaf de Lindenbleek en afrijden via de Korte Brugstraat.

 

Eenrichtingsverkeer

In het gedeelte van de Korte Brugstraat aan de noordzijde van het Van Bergenplein wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid op de Korte Brugstraat en op het kruispunt met de Geerkade en Lange Brugstraat. Het tweerichtingsverkeer is hier nu niet meer nodig, omdat je hier alleen nog het plein kunt afrijden.

 

Als blijkt dat deze maatregelen de situatie daadwerkelijk verbeteren, worden de aanpassingen daarna definitief gemaakt.

Reacties

article
29312
Met ingang van vrijdag 1 februari wordt de opstelling van de warenmarkt op het Van
https://etten-leur.nieuws.nl/nieuws/29312/maatregelen-om-verkeersveiligheid-rond-het-van-bergenplein-te-verbeteren/
2019-01-23T18:42:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/110/2018/02/14104431/recostructie-van-Bergenplein.jpg
evaluatie, Van Bergenplein, verkeersveiligheid
Nieuws