Campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten is de campagne CO gelanceerd. Zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten werken hierin samen.

Co staat voor Cliëntondersteuner.Cliëntondersteuning is er voor iedereen die er even niet meer uitkomt, op zoek is naar een luisterend oor, niet weet waar er hulp beschikbaar is of moeite heeft een vraag onder woorden te brengen. Deze ondersteuning is voor alle leeftijden en alle soorten zorg beschikbaar. Zo is er ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Op de nieuwe website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op deze site  kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning  en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente
In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning  vragen.Bent u op zoek naar een clientondersteuner in uw gemeente? Kijk dan op www.clientondersteuning.co.nl.

Gemeenten
Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning  is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

Zorgkantoren
Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning  regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden